GBER - საქართველოს ეკონომიკური კვლევების ბიურო                             GBER - საქართველოს ეკონომიკური კვლევების ბიურო               GBER - საქართველოს ეკონომიკური კვლევების ბიურო                              GBER - საქართველოს ეკონომიკური კვლევების ბიურო                             GBER - საქართველოს ეკონომიკური კვლევების ბიურო              
განათლება>>ტრენინგები
მოგების გადასახადის რეფორმა
20:53 02-11-2016

21 იანვარი!

 

 


ტრენინგის თემატიკა:

► მოგების გადასახადის გადამხდელები, განაკვეთები, დაბეგვრის ობიექტი, დაბეგვრის მომენტი, საანგარიშო პერიოდი, დეკლარირება, 2017 წლამდე გადახდილი მოგების გადასახადის ჩათვლა და სხვა; 

 

განაწილებული მოგება და მისი დაბეგვრა, სხვადასხვა პრაქტიკული მაგალითების ანალიზი; 

 

გაწეული ხარჯის ან სხვა გადახდის, რომელიც ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული არ არის, დაბეგვრა, სხვადასხვა პრაქტიკული მაგალითების ანალიზი; 

 

უსასყიდლოდ საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის ან/და ფულადი სახსრების გადაცემის დაბეგვრა, სხვადასხვა პრაქტიკული მაგალითების ანალიზი; 

 

წარმომადგენლობითი ხარჯების დაბეგვრა, სხვადასხვა პრაქტიკული მაგალითების ანალიზი; 

 

მოგების გადასახადისაგან განთავისუფლებული ოპერაციები.

 

ვისთვის არის კურსი განკუთვნილი?

  • საწარმოების მენეჯერებისათვის, ფინანსური მენეჯერებისათვის, ბუღალტრებისათვის, საგადასახადო კონსულტანტებისათვის და სხვა დაინტერესებული პირებისათვის.

კურსის გავლის შემდეგ, თქვენ შეძლებთ:

✔  მოახდინოთ დასაბეგრი ოპერაციების იდენტიფიცირება, გადასახადის კორექტულად გამოთვლა და დეკლარირება;

 

✔  მოგების გადასახადის რეფორმის გათვალისწინებით ბიზნესის საგადასახადო ოპტიმიზაციის ღონისძიებების შემუშავებას;

 

✔  მოგების გადასახადის რეფორმის გათვალსწიენბით საგადასახადო რისკების შეფასებას.

 

 

მათთვის, ვინც ტრენინგის საფასურს გადაიხდის 9 თებერვლამდე (ჩათვლით), ფასი შეადგენს 99 ლარს!

 

9 თებერვლის შემდეგ ფასი გაიზრდება და გახდება 139 ლარი!

 

ტრენინგის ხანგრძლივობა - 6 ასტრონომიული საათი:

(დასაწყისი: 12:00 საათი)

 

ტრენინგი ჩატარდება  "კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრში" (CTC). თბილისი, ოთარ ჩხეიძის ქ. 5.

 

გაიარე რეგისტრაცია ახლავე: http://goo.gl/forms/ZuNTVEA3Mx

 

ვინ ვართ ჩვენ?
 საქართველოს ეკონომიკური კვლევების ბიუროს საკონსულტაციო კომპანია (GBER consulting) დაკომპლექტებულია გამოცდილი და მაღალკვალიფიციური პროფესიონალი კადრებით. ჩვენ თანამშრომლებს აქვთ როგორც სახელმწიფოს სხვადასხვა ორგანოში (შემოსავლების სამსახურში, აუდიტის დეპარტამენტში, დავების დეპარტამენტში, სტანდარტების ეროვნულ სააგენტოში, ეროვნულ ბანკში) ისე კერძო სექტორში (წამყვან აუდიტორულ კომპანიებში, კვლევით ორგანიზაციებში, ბანკებში, უმაღლეს სასწავლებლებში) მუშაობის დიდი გამოცდილება. ისინი კარგად იცნობენ გადასახადებთან, სტანდარტებთან, ფინანსურ ანგარიშგებასთან და შეფასებასთან დაკავშირებულ რისკებს და თეორიულ და პრაქტიკულ ასპექტებს. აღნიშნულიდან გამომდინარე ჩვენი კომპანია უზრუნველყოფს თქვენი საქმიანობისათვის მსგავსი რისკების შემცირებას, დაგეხმარებათ ბიზნესის უფრო ხელსაყრალად დაგეგმვაში და თქვნი ბიზნესის კანონიერი უფლებების დაცვაში.
☛ ეწვიე ჩვენს ვებ–გვერდს: http://gber.ge
☛ ეწვიე ჩვენს გვერდებს Facebook–ზე: 
☛ გამოიწერე ჩვენი YouTube-ს არხი: https://www.youtube.com/channel/UC_gaI_F7dMQx2RY0c9xzObA
ჩვენი რეკვიზიტებია:
შპს "საქართველოს ეკონომიკური კვლევების ბიუროს საკონსულტაციო კომპანია"
ს/კ: 405035162
სს "თიბისი ბანკი"
TBCBGE22
GE46TB7842236020100001
(დანიშნულებაში მიუთითეთ: ტრენინგის – მოგების გადასახადის რეფორმა – საფასური (სახელი და გვარი))

გაითვალისწინე: ადგილები შეზღუდულია! ამიტომ იჩქარე (სწრაფები შთანთქავენ ნელებს! ;) )
დარეგისტრირდი ახლავე: http://goo.gl/forms/ZuNTVEA3Mx


უკან

რამდენად ხშირად ეცნობით საგადასახადო სიახლეებს?
მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები

 

ეკ. ზრდის ტემპი (2014 წ.) 4.6%
ინფლაცია (2016 წ. იანვარი) 5.6%
უმუშევრობის დონე (2014 წ.)

12.4%

რეფინანსირების განაკვეთი 8.00%

07-03-2021
3.3202 0.0000
3.9640 0.0000
4.5835 0.0000
0.044518 0
ინდექსი
ფასი
ცვლილება
RBC Comp 187.59 -2.59%